DGP

Niepodważalną zaletą ogrzewania kominkowego jest możliwość szybkiego rozprowadzenia wytworzonego ciepła, a tym samym podniesienia temperatury pomieszczeń w zaledwie kilka chwil. W przypadku przerwy w dostawie energii lub gazu mamy zatem alternatywne źródło ciepła. Ponadto obniżamy realnie koszty ogrzewania domu.

W systemach dystrybucji gorącego powietrza, ciepłe powietrze rozprowadzane jest na dwa sposoby: konwekcyjnie (grawitacyjnie) lub w sposób wymuszony – przy pomocy mechanicznego wspomagania.

Instalacja grawitacyjna montowana jest na odległość maksymalnie 3 metrów stosowana zazwyczaj do ogrzania pomieszczeń usytuowanych bezpośrednio nad kominkiem. Zaletą w/w sytemu jest brak konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz niewielki koszt.

Instalacja z wymuszoną dystrybucją powietrza jest dobrym rozwiązaniem dla domów o większych powierzchniach, głównie parterowych. Przy zastosowaniu wentylatora gorące powietrze jest rozprowadzane do pomieszczeń nawet znacznie oddalonych od kominka. Możliwość skutecznego ogrzania większej powierzchni domu w pełni rekompensuje koszty poniesione na montaż instalacji redukując wydatki ponoszone na ogrzewanie budynku.